zpět na seznam projektů

předchozí projekt - další projekt

Výstavy, A Galerie

DomůProgramO násUmělciPressPartneřiLidéAkce dle lokacíAkceTest

defaultni projektový detail akce
15. Mezinárodní výtvarné sympozium ► KONTEXT
30/08/2013 00:00, A-Galerie
Vstup zdarma

Patnácté mezinárodní výtvarné sympozium uspořádalo v Zubrnicích občanské sdružení SUKUS. Každoročně zde výtvarníci v uvolněné atmosféře tvoří díla na jedno společné téma. Z nejzávažnějších existenciálních témat zpracovali například: JEDEN SVĚT, JEDEN ŽIVOT, STOPY, DOTEKY, HLEDÁNÍ, NA CESTĚ. V tomto roce jsme obrátili pozornost k čemusi zdánlivě nepodstatnému, podružnému, nevědomky či úmyslně opomíjenému. Tématem výstavy se stal KONTEXT. Čím je kontext zajímavý? V neustále se proměňujícím světě se na nás denně valí stovky událostí významu ryze osobního i společenského. V tom návalu nám někdy uniká jejich smysl, tápeme, jak je správně pochopit, protože si nevšimneme podstatných souvislostí. Zpravidla nás na ně nikdo neupozorní, ty si musíme uvědomit my sami. Například polibek může být výrazem horoucí lásky anebo rozsudkem smrti. Záleží na kontextu. Co lze za určitých okolností považovat za hrdinství, jindy se stává nezodpovědným hazardem. Drobnost nepatrné ceny může někdy zachránit život a naopak jakýkoli cenný papír v rukách trosečníka na pustém ostrově ceny pozbývá. Žádný jev neexistuje izolovaně, bez souvislostí. Kontext, to je komplex okolností a současně souvislostí. Každá událost má své příčiny a následky. Každý objekt má své sousedy, své okolí. Záměna kontextu je podstatou ironie a vtipu. Úplné nebo částečné zamlčení kontextu je základem myšlenkové manipulace. V životě stejně jako v optice platí: Když změníme zorné stanoviště, všechny objekty změní svoji vzájemnou polohu, svojí konstelaci. Dostávají se do nových vztahů. Při výrazné změně pozice se objekty jeví na jiném pozadí, ve zcela jiném kontextu. Kontext věci zařazuje, kategorizuje. Teprve kontext dává věcem jejich hodnotu, význam. Hledáme-li příčiny a chápeme děje následující jako důsledky dějů předchozích, pak máme šanci světu porozumět. www.sukus.wz.cz

Zum fünfzehnten Mal veranstaltete der Bürgerverein SUKUS ein internationales Künstlersymposium in Zubrnice. Jedes Jahr schaffen hier Künstler in einer entspannten Atmosphäre Kunstwerke zu einem gemeinsamen Thema. Aus den gewichtigsten existentiellen Themen haben sie bereits folgende bearbeitet: EINE WELT, EIN LEBEN, SPUREN, BERÜHRUNGEN, SUCHEN, UNTERWEGS. In diesem Jahr wandten wir die Aufmerksamkeit auf etwas scheinbar Unwichtiges, Nebensächliches, unterbewusst oder bewusst Unberücksichtigtes. Das Thema dieses Jahres wurde der KONTEXT. Was macht den Kontext so interessant? In einer sich ständig wandelnden Welt werden wir täglich von hunderten Ereignissen mit rein persönlicher und auch gesellschaftlicher Bedeutung überströmt. In diesem Andrang verfehlen wir manchmal ihren Sinn, wir tappen im Dunkeln, wie sie richtig zu verstehen sind, weil wir wichtige Zusammenhänge übersehen. In der Regel macht uns keiner auf diese aufmerksam, wir selber müssen uns ihrer bewusst werden. Zum Beispiel kann ein Kuss sowohl glühende Liebe als auch das Todesurteil ausdrucken. Was unter Umständen für Heldentum gehalten werden kann, wird ein anderes Mal zum verantwortungslosen Hasardieren. Die Kleinigkeit eines unbeträchtlichen Preises kann manchmal Leben retten und umgekehrt verliert jedwedes Wertpapier in den Händen eines Schiffbrüchigen auf einer unbewohnten Insel seinen Wert. Keine Erscheinung existiert isoliert, ohne Zusammenhänge. Der Kontext, das ist ein Komplex von Umständen und Zusammenhängen zugleich. Jedes Ereignis hat seine Anlässe und Auswirkungen. Jedes Objekt hat seine Nachbarn, seine Umgebung. Die Änderung des Kontextes ist die Grundlage von Ironie und Witz. Eine völlige oder partielle Verschweigung des Kontextes bildet die Grundlage der Gedankenmanipulation. Im Leben gilt genau wie in der Optik: Wenn wir den Blickstandort wechseln, ändern alle Objekte ihre gegenseitige Lage, ihre Konstellation. Sie gelangen in neue Beziehungen. Bei einer markanten Änderung des Standortes zeigen sich die Objekte auf einem anderen Hintergrund, in einem ganz anderen Kontext. Der Kontext reiht die Sachen ein, kategorisiert sie. Erst der Kontext gibt den Sachen ihren Wert, ihre Bedeutung. Wenn wir nach Ursachen suchen und wenn wir die nachfolgenden Handlungen als Folgen von vorangehenden Handlungen sehen, erst dann haben wir eine Chance die Welt zu verstehen. www.sukus.wz.cz

15. Mezinárodní výtvarné sympozium - KONTEXT Dagmar Čechová - Náplavy15. Mezinárodní výtvarné sympozium - KONTEXT Vladimír Murtin - Vize vlasteneckého kněze P. Vicenta Zahradníka v Zubrnicích I – IVVlasta Rydlová - Slunce, MěsícPavel Rydl - Otázka zorného úhluNorbert Sötz - Pokus o pořádek, který byl dlouho zanedbávánKalle Lind - 15 let česko-německé UMĚLECKÉ partnerstvíHerbert Ristl - Vztah ve třech vrstvách 1 – 4Alena Zíková - Mezi nebem a zemíEduard Vacek - Ulitáři – Obrazy národních tradicAlžběta Müller - Nedotýkej se mě15. Mezinárodní výtvarné sympozium - KONTEXT
15. Mezinárodní výtvarné sympozium - KONTEXT (autor: Vacek Eduard, Sötz Norbert, Čechová Dagmar, Murtin Vladimír, Müller Alžběta, Lind Kalle, Ristl Herbert, Ziková Alena, Rydl Pavel, Rydlová Vlasta)
Pr_web_event
 
Výstavy, A Galerie. Vedoucí projektu: Eva Kocianova
©2013 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. Všechna práva vyhrazena.