TEST
středa 21. 4.
MANI(E)FEST ► ANNA ŠTIČKOVÁ + ONDŘEJ MÁCL
19:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Mani(e)fest je o skrytých půvabech zákoutích lidského já, které se jako dítě ve stavu údivu vystavuje zvědavým pohledům přihlížejících. Žijeme v době, kdy jsme zavření, často osamělí, bez možnosti přirozené interakce setkávání. Přesto chceme ostatním říci, kdo jsme, co prožíváme, o čem přemýšlíme. Je to svého druhu mánie a manifest zároveň. Mánie, která nemůže být nikdy potlačena. Večery se konají po dramaturgickým patronátem Barbory Baronové.

21. 4. MANI(E)FEST – LITERATURA 19:00 – 20:00 / Anna Štičková + Ondřej Macl

ANNA ŠTIČKOVÁ – Bibliodiverzitu v ČR chceme

Bibliodiverzita a její význam pro českou literaturu. Odpovědný a udržitelný přístup ke knihám. Sleva u knih není výhra pro každého.

Anna Štičková, spoluzakladatelka Platformy Knihex a básnířka. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní dostudovává kulturní management na FF MU. Věnuje se malým nakladatelům a nezávislým knihkupcům, v roce 2019 jí vyšla druhá básnická sbírka Nejsi ze Sudet?

ONDŘEJ MACL – Jste moje děti

Zvíře se rodí do zcela nových časů. Při prvním zranění má šanci stát se básníkem. To s sebou nese řadu nevýhod: lidé vám přestávají rozumět, pokládají vás za odpadlého, věští vám tragický konec. A souběžně vás začnou milovat.