Vstupenky

Vstupenky zakoupíte nejrychleji on-line přímo u akce.

Pokladna v Kavárně Paláce Akropolis je v době nouzového stavu uzavřena. 

Předprodej vstupenek také v síti GoOut

Obchodní podmínky

 • Vstupenku uschovejte pro případnou další kontrolu.
 • Padělání vstupenky je trestné.
 • Při opuštění prostoru Paláce Akropolis pozbývá vstupenka platnosti.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s případným pořízením audiovizuálního záznamu své osoby a s jeho dalším užitím.
 • ZÁKAZ KOUŘENÍ, fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů,
 • Zákaz vnášení zbraní, batohů, velkých zavazadel, skleněných nádob, plechovek, PET lahví, deštníků a jiných nebezpečných předmětů, toxických a jiných omamných látek.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na provedení osobní bezpečnostní prohlídky při vstupu do prostoru Paláce Akropolis.
 • K dispozici je i bezbariérový vstup.
 • Prosíme, choďte včas, po začátku divadelního představení nemusí být umožněn vstup do hlediště.
 • Změna programu vyhrazena. Cena vstupenky zahrnuje zákonnou DPH.

  Podmínky vztahující k nákupu on-line vstupenek naleznete na https://goout.net/cs/obchodni-podminky/ část B

 •  
  Doporučujeme