pondělí 30. 10.
Ferst Dadler ►ˈkonfɛrɛnt͡sɛ
19:30, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

ˈkonfɛrɛnt͡sɛ

performance s účastí Fersta Dadlera & Loré Lixenberg

V životě Fersta Dadlera prioritou byla kreativita, vztahy a děje pomíjivých věcí jako je zvuk a pohyb. Tvořivost jako způsob budování vztahů mezi lidmi a nelidmi a rozvíjení vlastního sebeuvědomění. To podporuje propojení. A právě spojení s vlastní identitou nám umožňuje čelit odpovědnosti, kterou máme vůči druhým a kontextu. Pojďme se zamyslet nad sociálními praktikami.

Po spolupráci na díle Repuplica Františsšsšsšš pokračuje Ferst Dadler v hlubokém ponoru do sociální praxe s vynikající mezzosopranistkou a skladatelkou Loré Lixenberg v performanci ˈkonfɛrɛnt͡sɛ. Zkoumání, které je zároveň intimní a poetické, ironické a nadpřirozené. Výzkum představ, které jsou základem našeho politického já. Inscenace činnosti vytváření světa.

V krajině rychlých názorů a zploštělých kategorií je ˈkonfɛrɛnt͡sɛ imaginací, drajvem, experimentováním, zvědavostí, odvahou přemýšlet skrze praxi, překvapovat mimo jazyk a definice. Možná ekologie.

Není to tragédií dnešního života. Ferst Dadler a Loré Lixenberg vás zvou do prostoru, kde jsou si brouci, rostliny, květiny, lidé a předměty rovni a vzájemně závislí a jejich pozice jsou proměnlivé.

Koncept, dramaturgie, performance, choreographie, hudba, scénografie a objekty: Loré Lixenberg, Elia Moretti, Inga Zotova-Mikshina, Roman Zotov-Mikshin

Světelný design: Jiří Šmirk


 
Doporučujeme