čtvrtek 19. 10.
FONÓ /HU + MAĎARSKÁ TANČÍRNA
19:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info
Maďarský kulturní večer Planet Connection uvede koncert skupiny Fonó a nabídne i maďarskou tančírnu

Kulturní večer Planet Connection tentokrát představí folklorní skupinu Fonó a nabídne také tradiční maďarskou tančírnu.

Kapela Fonó vznikla v Budapešti v roce 1997. Jejími členy jsou muzikanti pocházející z různých regionů Maďarska a z území obývaných Maďary na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině, kteří se profesionálně věnují interpretaci, vyučování a výzkumu lidové hudby. Převážnou část našeho repertoáru tvoří instrumentální a vokální hudebních tradice a zpracování lidové hudby Maďarů a dalších národů obývajících Karpatskou kotlinu, usilující o její věrohodné přetlumočení. Hudebníci z naší kapely se věnují také sběru – čili hudebně folkloristickému průzkumu v terénu – a takto získané zkušenosti využívají i při vytváření našeho hudebního profilu. Členové našeho souboru (jednotlivě, ale i společně) spolupracují i s interprety z jiných hudebních žánrů jako je klasická smyčcová hudba, opera, moderní jazz, world music nebo autentický klezmer a tato naše činnost je zaznamenána již na několika tuctech desek. Hrajeme na maďarských a zahraničních festivalech a v koncertních sálech, tančírny nejčastěji pořádáme ve Skleněném sále budapešťského Paláce umění nebo v budínském Domě hudby Fonó. Z míst konání koncertů v Maďarsku v uplynulých 20 letech bychom vyzdvihli Národní koncertní sál Bély Bartóka v Paláci umění, Velký sál Hudební akademie, halu Bazaru Várkert, z těch zahraničních pak londýnskou Queen Elisabeth Hall, pařížská divadla Theatre National de Chaillot, Theratre de Rond Point a Théâtre de la Ville, norimberský koncertní sál Meistersingerhalle, Villa Medici v Římě, scéna varšavského Lapidaria nebo Menuhinův festival ve švýcarském Gstaadu.

Soubor reprezentuje druhou generaci maďarské vlny lidových „tančíren“. Na jeho koncertech a deskách se setkáváme s lidovou hudbou Maďarů a sousedících národů v autentickém tradičním podání na vysoké úrovni. Muzikanti kapely Fonó vždy usilují o objevování dimenzí, barev a atmosfér vyjádřených v rámci přísných stylových pravidel, které zůstávají laikům skryté. Na hudbu nahlížejí jako na prostředek vyjadřování citů. V jejich hudbě se odráží vše, čím a kým se stáváme pod vlivem našich vnitřních citových procesů: vzrušení a meditace, radosti i žalu, uvolněnosti i stísněnosti.

Členové kapely: Andrea Navratil – zpěv Gergely Agócs – zpěv, tárogató, maďarské dudy, fujary, kobza Tamás Gombai – housle István „Szalonna” Pál – housle Sándor D. Tóth – viola, niněra, gardon, kobza Bálint Tárkány-Kovács – cimbál Zsolt Kürtösi – basa, cello, harmonika


 
Doporučujeme