X
čtvrtek 14. 11.
PŘEMĚNA BÝVALÉHO TELECOMU NA UNIKÁTNÍ CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA
17:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Veřejná debata o přeměně bývalého Telecomu na unikátní Centrum Nového Žižkova

Před připravovaným zadáním urbanisticko-dopravní studie pro území tzv. Nového Žižkova zahrnující i Olšanskou ulici a Nákladové nádraží Žižkov proběhne 14. listopadu od 17 hodin v Paláci Akropolis velká a vyvážená veřejná debata, která je určena pro širokou veřejnost zejména z Prahy 3, investory působící v této lokalitě a pro zástupce městské části Praha 3, pražského magistrátu Institutu plánování a rozvoje (IPR).

V rámci akce vystoupí i světoznámá architektka Eva Jiřičná, jejíž návrh zvítězil ve velké mezinárodní architektonické soutěži. Té se účastnilo 98 ateliérů z 30 zemí celého světa. Architektka Jiřičná svůj záměr v těchto měsících diskutuje s politiky, úřady a veřejností a po těchto diskusích pak svůj prvotní návrh upraví a dopracuje. Na této akci bude veřejnosti také poprvé představen zcela nový podrobný model návrhu Centra Nového Žižkova.

V rámci veřejné debaty bude architektka Jiřičná diskutovat o možných úpravách svého návrhu a investor Central Group zde představí své finanční a další příspěvky pro městskou část v souvislosti s připravovanou výstavbou. Mezi investorem a městskou částí Praha 3 byla 10. prosince 2017 uzavřena podrobná smlouva o spolupráci. Požadavky městské části z této smlouvy pak investor přesně promítl do zadávacích podmínek proběhlé mezinárodní soutěže, do jejíž poroty byl přizván i zástupce Prahy 3.

Central Group v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci mimo jiné zdarma vybuduje pro městskou část velkou mateřskou školku s rozsáhlou zahradou a hřištěm v hodnotě zhruba 30 milionů korun, která bude součástí nového areálu. Na své náklady zde také zřídí velký veřejný park včetně bohatého městského mobiliáře. V rámci veřejné debaty je pak investor připraven nabídnout městské části i další příspěvek a plnění. Rovněž zde bude prezentovat možnost finančního zvýhodnění nových bytů v připravovaném projektu pro občany Prahy 3 a ty kupující, kteří se v nových bytech přihlásí k trvalému pobytu, z čehož by pak měla profitovat městská část.

Investor nyní žádá o změnu územního plánu ze specifické administrativně-technologické funkce na funkci smíšenou. Jedná se o změnu funkčního využití, nikoliv o zvýšení koeficientu zástavby. Současný administrativně-technologický areál má 106.000 m2 podlažní plochy, pracovní kapacitu 2,5 tisíce lidí a po přesném zaměření dosahuje výšky 98,3 metru. Návrh Evy Jiřičné počítá s menším objemem nových staveb a má také menší dopravní zátěž pro okolí než současný nebytový areál s velkým parkovacím domem. Také maximální výška nepřesahuje 100 metrů, což je limit stanovený připravovaným Metropolitním plánem.

Téma dopravní zátěže je určitě klíčové. Tento areál má velkou výhodu v tom, že leží přímo u stanic tramvají a jen zhruba 400 metrů (5 minut chůze) od stanice metra Želivského. Do budoucna by navíc bylo určitě vhodné rozšířit na Žižkov novou linku metra D. Central Group je také připraven vyčlenit na svém pozemku v rámci Nákladového nádraží Žižkov koridor pro novou tramvajovou trasu. Co se týká občanské vybavenosti, tak investor bude na své náklady v rámci projektu realizovat mateřskou školku. Zajištění dalších školských zařízení by mělo být úkolem veřejné správy, protože na DPH a dalších daních stát získá z tohoto projektu kolem miliardy korun (zhruba milion za každý byt).

Záměr architektky Jiřičné počítá s přeměnou tohoto velkého vysloužilého areálu na živoucí lokální centrum se zhruba tisícovkou bytů a řadou služeb, obchodů, restaurací a kaváren. Návrh počítá s tím, že na téměř 70 procentech celkové plochy pozemku o velikosti 40.000 m2 bude vytvořen unikátní veřejný prostor s rozsáhlou zelení, vodními prvky a uměleckými díly. V kombinaci s živým městským parterem a mimořádnou architekturou tak zde může vzniknout skutečně unikátní „Centrum Nového Žižkova“.

Více informací najdete na https://www.central-group.cz/…veho-zizkova.


X