X
čtvrtek 22. 4.
MANI(E)FEST ► ŠÁRKA HOMFRAY + MAREK TORČÍK
19:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Mani(e)fest je o skrytých půvabech zákoutích lidského já, které se jako dítě ve stavu údivu vystavuje zvědavým pohledům přihlížejících. Žijeme v době, kdy jsme zavření, často osamělí, bez možnosti přirozené interakce setkávání. Přesto chceme ostatním říci, kdo jsme, co prožíváme, o čem přemýšlíme. Je to svého druhu mánie a manifest zároveň. Mánie, která nemůže být nikdy potlačena. Večery se konají po dramaturgickým patronátem Barbory Baronové.

22. 4. MANI(E)FEST – SPOLEČNOST 19:00 – 20:00 / Šárka Homfray + Marek Torčík

ŠÁRKA HOMFRAY – Společnost (ne)rovnosti a mýtus meritokracie

Všichni máme stejné možnosti a stejné šance, a jestli se ti nedaří, málo se snažíš. Nebo ses možná špatně narodil/a, měl/a ses narodit líp. Tak nebo tak, je to jen tvůj problém a mě to vůbec zajímat nemusí. Já od nikoho nic nechci a ať nikdo nechce nic ode mě. V takové společnosti žijeme? A chtěli bychom v ní žít?

Šárka Homfray Právnička, odborářka a publicistka. Věnuje se zejména pracovnímu a služebnímu právu, zabývá se mimo jiné nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce. Orientuje se i na budoucnost práce a její proměny, zejména ve spojení s digitalizací a kybernetickou bezpečností. Zajímají ji stereotypy a generalizace a jejich vliv na náš život.

MAREK TORČÍK – Rozložit paměť (autorské čtení)

Všechny tyhle vzpomínky jsem uložil kamsi na dno paměti, jsou místem, kam se vracím po skončení děje ve snaze dohledat historii vlastního těla: Tři verze jedné události, třikrát tentýž příběh otevřený interpretaci. Čtení z chystané prozaické knihy.

Marek Torčík je spisovatel a editor. Žije a pracuje v Praze, kde také vystudoval anglofonní literatury kultury. V roce 2016 vydal debutovou sbírka rhizomy a od té doby publikuje především časopisecky a to i prózu a eseje.


X