ROČNÍK: 2015
English
 
Home
Program
O festivalu
Vstupenky
Umělci
Press
Partneři
Kontakty
 
Detail akce2015

 

předešlá akce | další akce
WORKSHOP 4 ► ORCHESTR BERG - SOUNDWALK
10/04/2015 17:00, Palác Akropolis
no implicit conversion of nil into String

Vycházet se bude přímo z Akropole. SOUNDWALK (zvuková procházka) je jakýkoliv typ procházky, jejímž hlavním cílem je naslouchat zvukům našeho okolí. V dnešní relativně hlučné městské krajině jsme se naučili neposlouchat. Náš svět klade navíc velký důraz na vizuální podněty, takže ty zvukové jsou často upozaděné. Zvuková procházka Orchestru BERG vám pomůže otevřít uši a objevit „nový“ svět… Sami se pak možná přistihnete, jak si takovou zvukovou procházku sami pro sebe necháváte vstoupit do každodenního života. Intenzivně naslouchat můžete totiž kdekoliv – doma, v obchodě, na ulici, na nádraží, v lese… Pojmy „zvuková procházka“ (soundwalk) a „zvuková krajina“ (soundscape) zavedl R. Murray Schafer (*1933), kanadský skladatel, pedagog a environmentalista, který se od 60. let 20. století zabývá fenoménem zvukového znečištění. V 70. letech začal také systematicky mapovat a dokumentovat zvukovou krajinu a mizející zvuky Vancouveru i dalších míst a měst. Má řadu následovníků (mj. Peter Huse, Barry Truax nebo Hildegard Westerkamp), jeho aktivity vedly k zavedení oboru akustická ekologie. Stejně jako u hudebních kompozic se u zvukové krajiny určuje její celková tonalita, ze které poté jako určující orientační body vystupují výrazné zvuky. Důležitou roli hraje také tónová a rytmická vyváženost. Skladatel a teoretik Barry Truax uvádí pojem zvukového horizontu, který udává vzdálenost, na niž jsme schopni „doslechnout“, co se děje v našem okolí. V hlučném prostředí se tento horizont může zmenšit natolik, že nejsme schopni slyšet ani vlastní kroky na ulici.

 
©2013 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o .