úterý 27. 3.
PETR VANĚK ► ÚVOD DO PRÁCE S POČÍTAČEM - REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚMČ PRAHA 9
18:00, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Přichází postava Stromšíka inspirovaná zesnulou legendou českého internetu Michalem Kolesou. A za ní v dálce duševních a uměleckých pohybu můžeme vidět herce Petra Vaňka, autora textu Reného Levinského, Johanu Švarcovou a Martu Ljubkovou.

„Školitel ing. Jaromír Stromšík, 34 let, svobodný, bezdětný. Jaromírovy ruce míří v podstatě nepřetržitě téměř svisle, kolmo k linii podlahy, na rukou není možno pozorovat nijaké svalstvo či jinou podobnou hmotu. Ruce jsou k tělu vůbec jen zběžně, čili halabala, připevněny, oba ramenní panty jsou silně vyčlochtány. Jen s námahou vzdoruje Jaromír silám gravitace, jeho chůze je pomalá a cudná. Často se opírá o zdi. Zdi, v závislosti na struktuře jejich povrchu, též hladí. Jaromír je dobře připraven. Všechny materiály jsou před ním řádně vyrovnány.“ Jedná se o monodrama, o přednášku školitele Jaromíra Stromšíka. Postava Stromšíka je inspirována zesnulou legendou českého internetu – Michalem Kolesou – a nese dokonce některé jeho autobiografické rysy. Vidíme člověka, pro kterého je počítačový svět vlastně mnohem skutečnější nežli realita, která ho obklopuje. Představení je zcela bezbariérové, od diváka není vyžadován žádný pohyb, tedy mimo pohybů duševních.

Hraje: Petr Vaněk Autor textu: René Levínský Tvůrčí tým: Johana Švarcová, Marta Ljubková, Jonáš Svatoš, Martin Ožvold, Ondřej Polák

Geneze spolupráce: Petr Vaněk inicioval vznik představení a společně s Martou Ljubkovou oslovili k napsání René Levínského. Ten přišel i s tématem hry. Johana Švarcová a zbytek týmu se připojili na základě čtení nehotového textu v Českém Rozhlasu a požadavku René Levínského, že představení by měla režírovat žena.

Literární kvalitu levínského hry dokládá i fakt, že na základě fragmentu textu podpořil na jaře 2016 český literární fond vznik hry jednorázovým grantem.


 
Doporučujeme