ŽIŽKOV SOBĚVirtuální prohlídkaFacebookYouTubeAGalerieNewsletter English

]]>

zpět na program

předchozí dennásledující den

 

workshop décalages
10:00, Velký sál

TVŮRČÍ DÍLNA ZÁVĚSNÉ AKROBACIE NA VISUTÝCH HRAZDÁCH – Úvod do umění akrobacie na visuté hrazdě

DATUM A ČAS: Sobota 22. listopadu 2008,10:00 – 13:00 Neděle 23. listopadu 2008, 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

MÍSTO: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ÚROVEŇ: Workshop je určen začátečníkům a mírně pokročilým. Všichni účastníci by měli mít alespoň minimální, byť třeba neprofesionální zkušenost s z předchozí „práce s tělem“, tzn. v oblasti fyzického, například divadelního nebo tanečního vyjadřování.

!!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!: Všechna cvičení jsou určena zdravým lidem. Každý účastník je zodpovědný za svou zdravotní způsobilost a kompetenci k provádění cvičení. Jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní workshopu je předmětem osobní zodpovědnosti každého účastníka.

POPIS: Účastníkům chceme nabídnout objevnou cestu pohybu zaměřenou na vzdušnou akrobacii na visutých hrazdách. Vzhledem k tomu, že naše „cesta“ povede také skrze vlastní tělo, budeme hodně pracovat na sebepoznávání a rozvíjení vědomí těla.

První část tvůrčí dílny bude čistě technická (založená na pohybových cvičeních a úvodu do techniky vzdušné akrobacie), druhá část se bude sestávat především z hereckých cvičení a improvizaci na zemi i ve vzduchu, třetí část pak bude věnována vlastní tvorbě na základě získaných poznatků.

ZÁKLADNÍ NÁSTIN STRUKTURY WORKSHOPU:

 • Rozcvičení – Příprava těla
 • Naslouchání – Soustředění

Stejně tak jako připravujeme tělo, musíme vybudit také svou schopnost koncentrace, otevřít mysl a zostřit svou reakceschopnost na jakýkoli podnět.

 • Pohybové a vzduchoakrobatické techniky (“Dramatická akrobacie”)

Náš přístup k akrobacii není založen na fyzické síle. I když ji budujeme, pracujeme především s energií, s vědomím těla, se soustředěním a s dechem. Všechny tyto pojmy jsou pro nás důležitější, než „gymnastika“. Naším primárním záměrem je vstup do hry, využití akrobacie ke službě divadlu, podrobení se dramatické situaci, vytváření akce z reakcí.

 • Improvizace – Emoce

Tvořivost se rozvíjí stále, především pomocí improvizace. Budeme nacházet způsoby, jak si – ve vztahu k pohybu – vytvořit herecký prostor, do kterého patří i divák. To vše samozřejmě ve vztahu k pohybu.

Více info a přihlášky na dVA@palacakropolis.cz.

The Dodos (USA) + The Ruby Suns (NZ)
19:00, Velký sál
 • MADRUGADA DJs
  latin & funky beats

  22:30 Malá scéna
  Kč 30
 • DJs Wokurka (The Tchendos) & Stanzim
  breakbeat

  23:00 Divadelní bar
  Kč 30

 

décalages workshop (HU)